سازمان حج و زیارت استان اصفهان

تاریخ: 03 January 2020

برگزاری آزمون متقاضیان طرح ارتقای کارگزاری حج تمتع 99 استان اصفهان

آزمون طرح ارتقای کارگزاری حج تمتع 99 استان اصفهان با حضور متقاضیان واجد شرایط راس ساعت 14  در محل هنرستان فنی سروش و به طور همزمان با سایر استانها در کشور  مورخ  98.10.13 برگزار شد.