سازمان حج و زیارت استان اصفهان

تاریخ: 24 June 2014

مردم مكه از به جا آوردن مناسك عمره در رمضان بپرهيزند

مقامات امنيتي مكه مكرمه با اعلام آماده بودن طرحهاي امنيتي براي موسم عمره رمضان از مردم اين شهر خواستند به سبب طرحهاي توسعه و محدود بودن فضا از اداي عمره در اين ماه مبارك خودداري كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، عبدالعزيز بن عثمان الصولي فرمانده پليس مكه مكرمه و فرمانده يگان امنيتي عمره و خالد بن نشاط القحطاني معاون فرمانده نيروهاي امنيتي حج اعلام كردند: براي ارائه بهترين خدمات و تامين امنيت زائران آماده ايم.

سرلشگر المقبل اعلام كرد: در پنج نقطه وسايل نقليه مناسب براي جابجايي زائران بين حرم و اماكن اسكان در نظر گرفته شده است.

مقامات امنيتي مكه مكرمه بر آمادگي‌ها براي استقبال از عمره گزاران و زائران در خلال ماه مبارك رمضان و حفظ امنيت آنها براي اينكه مناسك خود را به سهولت و راحتي انجام دهند، تاكيد كرد.

بر اساس گزارش عكاظ، الصولي فرمانده پليس مكه مكرمه گفت به خاطر اجراي طرحهاي توسعه از ساكنان مكه مكرمه و مهاجران درخواست كرده ايم از اداي عمره در موسم رمضان خودداري كنند و فرصت را در اختيار عمره گزاراني قرار دهند كه از خارج عربستان يا خارج از منطقه مكه مكرمه براي اداي مناسك عمره و زيارت مشرف مي‌شوند.

وي افزود: توسعه همچنان در مراحلي قرار دارد كه نياز به همكاري شهروندان و افراد مقيم دارد.