سازمان حج و زیارت استان اصفهان

تاریخ: 19 February 2024

برگزاری مصاحبه متقاضیان طرح ارتقای مدیر حج تمتع ۱۴۰۳

*برگزاری مصاحبه از متقاضیان طرح ارتقائی (سال اولی) مدیریت کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۳

 

 به گزارش روابط عمومی حج و زیارت استان اصفهان، مصاحبه از متقاضیان مدیریت کاروان ( طرح ارتقائی) حج استان اصفهان توسط اساتید و مدیران پیشکسوت حج در حج و زیارت استان انجام شد..

 

 متقاضیان طرح ارتقائی مدیریت کاروان های حج، تسلط به زبان عربی، مسایل اجرایی حج و معاینات پزشکی و استطاعت جسمی افراد مورد بررسی قرار گرفتند.