سازمان حج و زیارت استان اصفهان

تاریخ: 12 January 2018

آزمون جذب عوامل اجرائی عتبات (معاون آموزشی)

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت استان اصفهان ، آزمون جذب عوامل اجرائی عتبات (معاون آموزشی ) مورخ 96/10/22 در محل دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان ) با موفقیت برگزار شد .

بیش از 500 نفر از متقاضیان حضور در فعالیتهای زیارتی طی شرکت در فراخوان عمومی در این آزمون شرکت نمودند .