Tuesday 13 April 2021
EN

نگارخانه

View Article

لیست اسامی و زمان مصاحبه عوامل حج 99

  • 19 January 2020
  • 11:35
  • حج تمتع
  • 0 دیدگاه
  • 1894 بازدید
  • Article Rating
لیست اسامی و زمان مصاحبه عوامل حج 99

بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد مشروح لیست پیوست میرساند جهت انجام مصاحبه طبق برنامه زمانبندی در محل حج و زیارت استان حضور بهم رسانند .

نکته 1 : حضور در زمان مقرر در ارزیابی نهایی بسیار موثر است .

نکته 2 : عدم حضور در زمان مقرر به منزله انصراف خواهد بود .

نکته 3 : افرادی که در دو مورد شرکت نمو ده اند حضور در یکی از ساعتها کفایت می نماید .

گزینه های مصاحبه : قرآن و احکام ، جغرافیای عربستان ، شرح وظایف ، مدیریت ، روانشناسی و زبان عربی می باشد .

لیست مصاحبه عوامل حج99
ردیف شهر کد ملی نام نام خانوادگی سمت آزمون زمان مصاحبه
1 اصفهان 1291418891 محمد علی ابراهیم عابدی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
2 تودشک 1249942764 محمد احمدیان مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
3 اصفهان 1288354754 حسن اره کش مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
4 نجف آباد 1080227148 محسن اسرافیلیان مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
5 اصفهان 1289025304 بهروز اسلامی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
6 گلپایگان 1219456446 ابوذر اشراقی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
7 نایین 1249781450 رسول اکبری فیض آباد مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
8 اصفهان 1271086336 محمدجواد امامی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
9 اصفهان 1291590889 مهدی امینی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
10 اصفهان 1249953499 محمد آزاد مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت8صبح
11 اصفهان 1289003742 محمد رضا باقری باغملکی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
12 اصفهان 1271587866 اسماعیل برزویی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
13 اصفهان 1285016750 حامد بینایی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
14 گلپایگان 1219399825 علیرضا تاجداری مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
15 اصفهان 1160023751 علیرضا ترابی فرد مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
16 اصفهان 1287012248 عباس تنورساز مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
17 اصفهان 1285056272 مجید جان نثاری لادانی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
18 اصفهان 1285157982 محمدرضا حجرالاسودی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
19 اصفهان 5658887372 حمید حسینی آبخارکی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
20 اصفهان 1288157932 امید حقیقی پوده مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت9صبح
21 اصفهان 1289580596 رضا خالقی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
22 اصفهان 1292273445 محمد خدابخشی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
23 اصفهان 1292331380 هادی خلیفه زاده اصفهانی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
24 اصفهان 1289068119 محمد حسین خنشان مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
25 دولت آباد 6609666989 محمد داوری مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
26 اصفهان 1285920521 علی درستکار مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
27 دولت آباد 6609157650 حسین ربیعی دولت ابادی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
28 فلاورجان 1111871728 محمد تقی رحیمی کلیشادی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
29 نایین 1240021781 حامد رمضانی کجانی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
30 اصفهان 1270306359 مسعود رییسی نژاد مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت10صبح
31 اصفهان 5649242143 غلامرضا زاهدی سیانی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
32 اصفهان 1293333034 حمیدرضا سلطانی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
33 زرین شهر 1171039409 مصطفی سلیمی باباشیخعلی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
34 زرین شهر 1170703410 مهدی سلیمیان ریزی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
35 اصفهان 1282427652 مسعود شاهزیدی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
36 اصفهان 5640023066 علیرضا شریعتی کمال آبادی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
37 جرقویه 5649358257 علی شفیعی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
38 اصفهان 1285101898 محمدمهدی شهبازی دستجرده مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
39 زرین شهر 1160016501 مجتبی شیرانی مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
40 اصفهان 0370369319 احسان شیرانی فرادنبه مامور اجرایی سه شنبه مورخ98/11/1ساعت11صبح
41 فلاورجان 1100093583 سیدعلیرضا شیرزادی گارماسه مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
42 نایین 1249502640 عقیل صابر مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
43 اصفهان 5129897064 علیرضا ضامنی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
44 شهرضا 1199199680 مجتبی ضیایی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
45 اصفهان 1293259926 علی عباسی نهوجی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
46 اصفهان 1284985822 سیدعلی عبدالهی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
47 خوانسار 1229701079 ابوالفضل عصاری مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
48 اصفهان 1287088491 سید محمد رضا علوی فر مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
49 اصفهان 1290394105 بهروز علی پور عزیزاللهی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
50 مبارکه 5419873761 ناصر علیجانی خولنجانی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت8صبح
51 اصفهان 1285937627 رضا غریب مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
52 اصفهان 1171036477 رحمت اله قاسمی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
53 شاهین شهر 1270089196 سعید قربان مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
54 فلاورجان 1112160892 سجاد قنبری  جولرستانی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
55 اصفهان 1283880318 ابوالفضل کشتکار پزوه مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
56 اصفهان 1282864191 عباس کیانی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
57 اصفهان 1288163721 مهدی گیاه چین مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
58 اصفهان 1291956395 علی اکبر مالکی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
59 اصفهان 6609914036 جعفر محقق دولت ابادی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
60 اصفهان 1112026983 جلال مختاری مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت9صبح
61 اصفهان 5759913778 مهدی میثاقی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
62 اصفهان 1290851311 مهدی نصراصفهانی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
63 تودشک 5659620426 محمد هدایت مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
64 سپاهان شهر 1171130589 مهدی یزدانی کچویی مامور اجرایی چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
65 اصفهان 6299830573 داور اله یاری بلداجی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
66 خمینی شهر 1141685566 ناصر پریشانی فروشانی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
67 اصفهان 1141208199 امیر حاج هاشمی ورنوسفادرانی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
68 چادگان 5759645838 اصغر حاجتی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
69 اصفهان 1280376856 حسین حاجیان فر مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
70 خمینی شهر 1140143735 حسینعلی حب علی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت10صبح
71 اصفهان 1282390023 محمد خیام نیا مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
72 اصفهان 1289442851 احمد رضا رجایی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
73 اصفهان 1285791568 محسن رجبی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
74 گلپایگان 1219461271 مرتضی سخایی فرد مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
75 اصفهان 6229896397 عباسعلی سراجی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
76 مبارکه 1290491143 حسن شاه کوچکی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
77 اصفهان 1284733211 علی رضا شمس الکتابی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
78 اصفهان 1285996135 میثم کفعمی لادانی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
79 اصفهان 1249755107 محمد گل آبادی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
80 اصفهان 1291051953 منصور نساج پور اصفهانی مدیر کاروان چهارشنبه مورخ98/11/2ساعت11صبح
81 زرین شهر 1170708854 مهدی یعقوبی مدیر کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
82 اصفهان 1286803411 مجتبی ادیب حاجی باقری معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
83 نایین 1240019769 محسن اقبال معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
84 اصفهان 1292841941 حسام آقایی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
85 نجف آباد 1090442300 باقر باب الخانی نجف آبادی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
86 مبارکه 5419164582 محسن باقری مبارکه معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
87 خور 1249932300 علی محمد براتی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
88 اصفهان 1290754829 سلمان جان نثاری لادانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
89 دولت آباد 6649791873 داود جعفری معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
90 اصفهان 1291413731 مهدی حاجی عبداللهی خوراسگانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت8صبح
91 اصفهان 1284844757 احسان حشمتی فر معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
92 شهرضا 1199164364 محسن خادم معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
93 اصفهان 1287926223 رامین خمسه معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
94 اصفهان 1291505970 علیرضا درستکارخوراسگانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
95 فلاورجان 1111167923 محسن رحیمی قهدریجانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
96 اصفهان 1285867009 رسول رمضانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
97 اصفهان 1817146726 احمد زین علی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
98 اصفهان 5659217842 محسن سیستانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
99 اصفهان 1291524614 علیرضا شیخ خوراسگانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
100 اصفهان 1140376543 محمد رضا شیروی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت9صبح
101 اصفهان 1282431978 سعید صمدانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
102 نایین 1249202809 اسماعیل عابدین نژاد نایینی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
103 زرین شهر 1170634370 احسان عارف معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
104 نجف آباد 1091724458 سعادت عبدالعظیمی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
105 اصفهان 1287041175 محمدرضا عمانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
106 خمینی شهر 1141232790 حسین عموشاهی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
107 اصفهان 5479912283 غلامحسین قاسمی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
108 اصفهان 1287407031 مسعود کشانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
109 اصفهان 1293524050 محمد کشتکار پزوه معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
110 خمینی شهر 1141704714 عبدالرضا گلی فروشانی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت10صبح
111 اصفهان 1291437800 محمد رضا لطیفی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
112 اصفهان 1270033158 محمد رضا معتمدی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
113 اصفهان 5409881826 نبی الله موبد معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
114 اصفهان 1284772721 ایرج نجفیان جزی معاون کاروان پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
115 اصفهان 1290754829 سلمان جان نثاری لادانی معاون مجموعه پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
116 دولت آباد 6649791873 داود جعفری معاون مجموعه پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
117 اصفهان 1291505970 علیرضا درستکارخوراسگانی معاون مجموعه پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
118 اصفهان 1285867009 رسول رمضانی معاون مجموعه پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح
119 زرین شهر 1170634370 احسان عارف معاون مجموعه پنج شنبه مورخ98/11/3ساعت11صبح

 

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.