Friday 24 May 2024
EN

نگارخانه

View Article

میثاق با شهدای مکه در اولین روز هفته حج سال 1402

میثاق با شهدای مکه در اولین روز هفته حج سال 1402

به گزارش خبر گزاری حج امروز اولین روز هفته حج . کارگزاران حج استان، مدیران و عوامل حج ۱۴۰۲ ضمن گردهمایی در گلستان شهدای اصفهان با شهدا تجدید میثاق نمودند. در این مراسم حاج آقا گرجی و حاج آقا اژدری در مورد فضیلتهای حج و استفاده درست از موقعیتها و رسیدگی به زائر در حج سخنرانی نمودند. در پایان برنامه مراسم مداحی و حضور در قطعه شهدای منا و تجلیل از مقام شهدا.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط