Friday 24 May 2024
EN

امنیت در سفر

تفاوت کاروانهای مجاز سازمان حج و زیارت و غیر مجاز


تفاوت کاروانهای مجاز سازمان حج و زیارت و غیر مجاز

عدم قرار داد امنیت :

کلیه زائرین اعزامی به عتبات عالیات توسط کاروانهای غیر مجاز از پوشش امنیتی داخل خاک عراق بهره مند نمی باشند و با توجه به موقعیت و شرایط حساس کشور عراق وجود نیروی امنیتی یکی از راهکارهای کاهش خطرات احتمالی و عملیاتهای تروریستی و محافظت از جان و مال زائرین می باشد که این مهم فقط از طریق کاروانهای زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت میسر می باشد.

2-  عدم بیمه کامل زائرین:

اکثر دفاتر زیارتی غیر مجاز به منظور کاهش هزینه های زائرین اقدام به پوشش بیمه ای زائرین با حداقل قیمت نموده و در صورت حوادث غیر قابل پیش بینی بیشترین خسارت به زائرین وارد می شود ،درحالی که کلیه زائرین اعزامی از طریق سازمان حج و زیارت با حداکثر سقف بیمه و خدمات بیمه ای در کشور عراق و ادامه طول درمان در صورت نیاز در ایران اقدام می نماید.

3-  عدم قرارداد با مرکز پزشکی :

اعزام زائرین با دفاتر غیر مجاز به دلیل نداشتن قرار داد با مرکز پزشکی موجب مشکلاتی برای این مرکز که با سازمان حج و زیارت قرارداد دارد میگردد ،از جمله در صورت اعزام زائرین با کاروانهای غیر مجاز و نبود کادر پزشکی مدیران اینگونه دفاتر با توجه به تجربه چندین سفر خود زائران را به سمت مرکز پزشکی هدایت     می کنند و در صورت عدم رسیدگی به وضع بیماران شروع به سرو صدا و هرج و مرج می نمایند و در صورت داشتن هزینه توسط زائر باید پرداخت شود این درحالیست که کلیه زائرین اعزام شده از طریق سازمان حج و زیارت با توجه به قرارداد منعقد شده با مرکز پزشکی حج تحت پوشش خدمات درمانی هیئت پزشکی می باشند .

4-  عدم قرارداد ارز همراه زائرین: دفاتر زیارتی غیر مجاز به دلیل نداشتن قرارداد با بانک ملی امکان تهیه ارز همراه برای زائرین را ندارند ،درحالی که باتوجه به مرتبط بودن سیستم ثبت نام زائرین عتبات با سیستم بانک ملی در صورت وارکردن کد ملی زائر در سیستم بانک ملی و وجود مشخصات زائر ،امکان پرداخت ارز همراه به زائرین امکان پذیر است.

5-  مدت روز ایام سفر: بعضاً مشاهده گردیده که دفاترغیر مجاز با اعلام طول سفر 6 یا 5 روز از زمان حرکت تا بازگشت به ایران را محاسبه کرده و مسیر رفت و برگشت را نیز جزء اقامت زائرین محسوب می نمایند.

6-  باتوجه به گزارشات واصله در پروازهای هوائی، شب آخر به بهانه زیارت مرقد مطهر حر علیه رحمه پس از خروج از هتل و زیارت به سمت فرودگاه حرکت مینمایند که موجب کسر پرداخت یک شب اسکان هتل می گردد.

7-    در پروازهای هوائی دفاتر غیر مجاز معمولاً یک وعده صبحانه را به بهانه سرو در هواپیما حذف می کنند .

8-    در اعزام زائرین از طریق دفاتر غیر مجاز معمولاً به بهانه اینکه یک شب بیشتر در کربلا اسکان داشته باشند بصورت عبوری زیارت کاظمین را انجام می دهند و غذا نیز از طریق عتبه سرو می گردد .

9-   برخی دفاتر غیر مجاز با اسکان بیشتر در  کربلا و بردن زائرین به صورت عبوری به  نجف  نارضایتی زائرین را بدنبال می آورند و پس از بازگشت نیز به دلیل اینکه با دفاتر غیر مجاز اعزام شده است زائر جهت رسیدگی به حقوق پایمال شده خویش متحمل سختی فروانی میگردد همچنین برخی کاروانهای مذکور زایرین را درحرم سامرا اسکان داده و هم غذای ان حرم را استفاده می کنند تا هزینه انرا استفاده نمایند.

10-نداشتن ستاد عملیاتی در عراق: دفاتر غیر مجاز به دلیل نداشتن توان اجرائی و تحت حمایت نبودن به سازمان حج و زیارت هیچگونه ستادی در کشور عراق به منظور پیگیری امور زائرین نداشته و در صورت هرگونه حادثه و پیشامد احتمالی بیشترین آسیب به زائرین خسارت دیده به دلیل عدم آگاهی وارد میگردد.

11-عدم اسکان در مهمانسرای مرزی:

سازمان حج و زیارت به منظور رفاه حال زائرین عتبات عالیات در شهر های مرزی منتهی به کشور عراق با ایجاد مهمانسرا نموده است که علاوه بر رفع خستگی زائرین وایجاد برنامه های فرهنگی از قبیل  برگزاری مراسم زیارت عاشور،نوحه خوانی  نسبت به تقویت فضای معنوی کاروان اقدام می نماید ،درحالی که دفاتر غیر مجاز در شهرهای مرزی با منتظر نگه داشتن زائر در اتوبوس و یا در نقطه صفر مرزی موجب خستگی بیش از حد زائر می گردند و در نتیجه میزان صبر و شکیبائی زائر کاهش یافته و موجب بروز برخوردهایی نیز می گردد.

12-پرداخت هزینه غذای بین راهی توسط زائر:

در سفرهای زیارتی که از طریق دفاتر غیر مجاز صورت می گیرد زائر هزینه غذای بین راهی خود را می بایست پرداخت نماید ،درحالی که اعزام زائرین از طریق سازمان حج و زیارت پس از پرداخت هزینه سفر در طول سفر هیچگونه وجهی پرداخت نمی کند.

13-پرداخت هزینه کاظمین توسط خود زائر:

یکی دیگر از هزینه هائی که توسط خود زائرین که با کاروانهای غیر مجاز مشرف می شوند ،پرداخت هزینه تشرف به کاظمین می باشد .

14-پرداخت ورودیه فرودگاه نجف بوسیله خود زائر: اعزام زائرین با پروازهای هوائی به کشور عراق توسط دفاتر غیر مجاز و پرداخت ورودیه فرودگاه شهر نجف اشرف از دیگر هزینه هائی است که زائرین خودشان پرداخت می نمایند ،درصورتی که اعزام هوائی از طریق سازمان حج و زیارت و پس از ورود به فرودگاه نجف اشرف از زائرین هیچگونه وجهی دریافت نمی گردد.

15-استفاده از گوشت بوفالو به جای گوشت گرم و تازه  گوسفند: در تهیه و سرو غذا در هتل هائی که کاروانهای غیر مجاز اسکان دارند بعضاً مشاهده گردیده است که از گوشت بوفالو 5000 دیناری بجای گوشت گوسفند 15000 دیناری استفاده می گردد.

16-خدمات هتل: به منظور کاهش قیمت،کاروانهای غیر مجاز در هنگام اسکان زائرین در هتل ،خدمات هتل را نمی گیرند و خدمات را خودشان انجام می دهند که باعث کاهش کیفیت خدمات و اعتراض زائرین می گردد.

17-تعداد اطاق و تخت در هتل :

دفاتر زیارتی غیر مجاز به منظور افزایش سود دهی و کاهش هزینه ها معمولا از اطاقای 3 و یا 4 تخته و 11 یا 12 اطاق استفاده می کنند ،درحالی که زائرین اعزامی از طریق سازمان حج و زیارت در اطاقهای 2 و سه تخته اسکان داده می شوند و تعداد اطاقها نیز 17 یا 18 باب می باشد.

18-گاه مشاهده میشود که برخی از گروه های آزاد هزینه سفر را از قیمتهای سازمان نیز پائین تر اعلام می نمایند ولی در کنار آنها قیمتهائی بالاتر از نرخ سازمان نیز دارند که ابتدائاً ارائه نمی شود.

19-در کاروانهای سازمان حج و زیارت از نیروهای خدمتگزار با تجربه و گزینش شده (طبق ضوابط سازمان حج و زیارت)استفاده می شود و در صورت قصور با آنان برخورد قانونی می گردد ،در کاروانهای غیر مجاز گاه اصلا از مدیر و روحانی استفاده نمی کنند تا هزینه ها کاهش یابد یا اگر هم استفاده نمایند  به دلیل عدم گزینش در خصوص صلاحیت فردی ،اخلاقی و اجتماعی آنان اطمینان حاصل نشده و مرجعی جهت برخورد قانونی با آنان وجود ندارد.

20-هزینه حمل بار و ساک زایرین در کشور عراق و در مرزها از زائرین در همان محل دریافت می شود در حالی که کاروانهای سازمان در این مورد مبلغی دریافت نمی شود و مجانا این خدمات ارایه می شود.

21- برای هزینه های ضروری مبلغ 1/000/000ریال در اختیار مدیر کاروان اعزامی  (تحت نظارت سازمان حج و زیارت)  قرار گرفته تا به نفع زائرین در مواقع ضروری هزینه گردد.

22-در اعزام کاروانهای عتبات عالیات ،درصورت هرگونه شکایت ،زائر می تواند با مراجعه به حج و زیارت استان استیفای حق نماید ،در کاروانهای غیر مجاز زائران در صورت شکایت می بایست به دادگستری مراجعه نموده و از آن شخص شکایت نماید که به دلیل طولانی بودن مسیر آن، زائر از شکایت خود منصرف می گردد. حضور نیروهای کنترلی اعم از بازرسی، نظارت و حراست در ستادهای مستقر در کربلا ، نجف و کاظمین و اصلاح هرگونه کاستی و نقص در کوتاهترین زمان ممکن جهت بهره مندی زائرین از خدمات پیش بینی شده در حالیکه به کاروانهای آزاد هیچگونه نظارتی نمی شود.

23- برنامه های آموزشی و فرهنگی سازمان و بعثه :

اجرای برنامه های فرهنگی در حرم های مطهر و حضور سخنرانهای مشهور و توانمند ( هرروز بعد از نماز صبح در حرم مطهر امام حسین ( ع ) ، بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت ابوالفضل ( ع )، عصرها برنامه پرده خانی در خیمه گاه، شبهای جمعه دعای کمیل در خیمگاه و صبحهای جمعه دعای ندبه در خیمگاه) و حضور کارشناسان مطلع در خصوص مسائل مربوط به خانمها و همچنین آقایان توسط بعثه مقام معظم رهبری.

24- کلاسهای آموزشی و همایش زائرین سازمان قبل از تشرف برگزار میشود ولی در کاروانهای غیر مجاز این امر مهم انجام نمی شود.

25-کاروانهای غیر مجاز از حداقل یک وعده غذایی از غذاخوری حرمهای مطهر در کربلا و نجف مجانا استفاده می کنند درحالی که هزینه ان دریافت شده  است.

26- سازمان حج و زیارت از کالاهای معروف و با برند معتبر که به تأیید هیئت پزشکی و کارشناسان مربوطه رسیده است استفاده می نماید در حالیکه کارونهای آزاد با حداقل قیمت اقلام مصرفی خود را تهیه می کنند که عموماً از برندهای نامعتبر می باشد.